Transparantie

“Transparantie is geen begrip maar cultuur.”

 Wat willen wij?

 • Vertrouwen van inwoners in de lokale politiek en het lokale bestuur.
 • Onafhankelijke en eenvoudige klachtenregeling.
 • Optimale inzet social media.
 • Weten hoe onze gemeente er voor staat.
 • Vernieuwing van inspraak en invloed op beleidsvorming.

Wat moeten we hiervoor doen?

 • Bestuurlijke en financiële transparantie. Op een vastomlijnde, begrijpelijke manier communiceren over besluitvorming en gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
 • Een open, toegankelijk en proactief college.
 • Een onafhankelijke ombudsman.
 • Periodiek journalistiek interview met burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden.
 • Een “vragenuurtje” waar de burger het college en de gemeenteraad vragen kan stellen.
 • Vroegtijdig duidelijkheid verschaffen bij aanvragen en meldingen.

(over de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanvragen; over waar men de aanvragen en meldingen kan vinden)

 • Geen doolhof aan loketten.
 • Interactieve beleidsvorming, de burger mag zelf mee plannen. Proactief wordt de burger bij plannen betrokken, van het begin af aan.

Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Open contact met burger, buurt, organisaties, verenigingen, bedrijfsleven.
 • Een gemeente met lef.
 • Bestuurders (gemeente) die betrokken zijn bij hun burgers en de burgers (willen leren) kennen.
 • Initiatiefrijke bestuurders (gemeente) en gemeenteraadsleden.
 • Bestuurders (gemeente) en gemeenteraadsleden waar openheid een basisvoorwaarde is.
 • Bestuurders (gemeente) en gemeenteraadsleden die durven te veranderen.
 • Een politieke markt. Een nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad.

Burgers, instellingen, organisaties, het college van B en W en ambtenaren wisselen informatie uit over een bepaald onderwerp.

 • Een gemeente die durft los te laten.
 • Toegankelijk en laagdrempelig ambtelijk apparaat.