Burgerparticipatie en burgerbegroting

Zorgen voor draagvlak van besluiten door informatie,  raadpleging,  advisering, coproductie, meebeslissen en faciliteren.”

We doen het samen (gemeente-verenigingen-organisaties-buurten-burgers).

 Wat willen wij?

 • Collectieve burgerkracht. De burger neemt het initiatief, met steun van de gemeente.
 • De gemeente moet daarbij leren loslaten en vertrouwen geven.
 • Burgerpanel en burgerforum via social media.
 • Co-creatie: ruimte voor coproductie tussen overheid, burgers en bedrijven.

Wat moeten we hiervoor doen?

 • Burgerinitiatieven ruimte geven.

(vooral ook kunnen sparren met de gemeente, denken in oplossingen)

 • De bewoners actief en creatief betrekken.

(naar (groepen) burgers toegaan en hun mee laten denken)

 • Loslaten van bestaande verhoudingen en werkwijzen.

(uitgaan van het samenbrengen van partijen, drempels verlagen)

 • Vroegtijdig bestaande (buurt)verenigingen en organisaties betrekken bij plannen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Mensen die meedoen.
 • Eerlijk zijn over geld; inzicht in financiële budgetten, regels en afspraken.
 • Een gemeente die meedoet, voor de benodigde middelen zorgt en vertrouwen geeft.
 • Gerichte plannen.
 • Mensen die de kar willen trekken in de wijk, een ideeënmakelaar.

(de ideeënmakelaar (ambtenaar) is de verbinding tussen wijk en gemeente)

 • Durf van de inwoners én van de gemeente.
 • Gemeente die de behoefte van burgers duidelijk in beeld heeft en hiermee flexibel weet om te gaan

(waar mogelijk maatwerk kan leveren)