Cäte van den Hadelkamp

Wie ben je?
Cäte van den Hadelkamp-van Zanten, moeder van twee2 kinderen, een dochter en een zoon, twee kleinkinderen, getrouwd met Pim van Zanten. Woonachtig in de kern Offenbeek sinds 2011. Ik houd van gezelligheid, ben een teamspeler maar ik kan ook heel goed zelfstandig zaken oppakken.
Leuke uitstapjes maken om met de kinderen en kleinkinderen van bijzondere momenten te
genieten en deze te koesteren.

Waar word je blij van?
Een omgeving waarin rechtvaardigheid de menselijke maat telt en ieder met respect bejegend wordt, collegialiteit, saamhorigheid, gezelligheid, normen en waarden en gelijke kansen voor iedereen.

Waar word je niet blij van?
Maatschappelijke uitsluiting en door welke reden ook uitsluiting van directe leefomgeving, onbetrouwbaarheid, respectloosheid en onverschilligheid.

Waar kunnen wij jou van kennen?
Cliëntenraad Gemeente Beesel, Gehandicaptenplatform Gemeente Beesel, KernOverleg Veur Óffenbeck, Regiolab zorgen voor ouderen in Offenbeek, KWIEK beweegroute Offenbeek, realisatie Watertappunt Offenbeek, Bösdael Zorggroep dagbesteding en dagbesteding Beesel, Floriade Grubbenvorst-Venlo, Provinciale Staten, UWV Cliëntenraad Limburg o.a. Sociaal Medische Zaken, Burgerkracht Limburg, Limburg Positief Gezond,
Burgerkracht Limburg De Pijler, SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg), 50PLUS, SP, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL), Gezondheidsakkoord Zuid Limburg (ESZL),
Netwerk “Gewoon Samen” Gemeente Beesel, Inclusiviteit Gemeente Beesel, Eén tegen eenzaamheid Beesel, Kopgroep “Toekomstig bestendige Centrums” Gemeente Beesel, Project rondom Offenbeker Markt en (kerk)Plein, Regionale Mediaraad L1, VN-Verdrag Handicap College voor rechten van de mens, Kader Lokaal FNV Regio Venlo, voorzitter Lokaal
Sociaal beleid, Zorg en Politiek, FNV Energietransitie en energiearmoede.

Voor een toekomstbestendige gemeente Beesel!