Verkiezingsprogramma“Samen Verder geeft onze gemeente een duurzame toekomst, waarbij iedereen kan meedoen.”

Onze visie op de gemeente Beesel
Een relatief kleine gemeenschap zoals de gemeente Beesel, is een gemeenschap waar verbondenheid,
er zijn voor elkaar, een meerwaarde is. Dit kan alleen maar bereikt worden wanneer gemeentebestuur
en gemeenteraad hier vol op inzetten en hun programma’s volledig hier op richten.
Daar waar sprake is van samenhang, binding, elkaars (verschillende) waarden en normen respecteren
en leren begrijpen kun je spreken van een volwassen gemeenschap waarin veiligheid, persoonlijke
ontwikkeling, innovatie, dienstbaarheid, respect centraal staan en tot bloei komen. In zo’n
gemeenschap floreren verenigingen, buurten en samenwerkingsverbanden. Het lokale bestuur heeft
hier grote invloed op. Door de juiste instrumenten in te zetten en deze op een gestructureerde, volgens
de afgesproken regels, toe te passen wordt een gemeenschap van “samen” gebouwd. Het belangrijkste
instrument hiervoor is de dialoog met de burgers. Luisteren naar en praten met de inwoners.
Zorg en eigen verantwoordelijkheid moeten onderhouden worden en toekomstbestendig zijn,
toegespitst op de wensen van de burger.
Er moet meer ruimte zijn voor sport, cultuur, ontmoeten en bedrijvigheid.
De financiële huishouding van onze gemeente moet gezond zijn dat wil zeggen geen tekort of
overschot op het gemeentelijk huishoudboekje en geen stijgende financiële reserves.
Uitgangspunt van beleid is de leefbaarheid van de inwoners.
Mogelijkheden bieden om iedereen, op zijn eigen wijze, tot bloei te laten komen. Meedoen en mee
kunnen doen zijn wezenlijk.
Wie een hand(je) in de rug nodig heeft krijgt die hand. Geen betutteling.
Goede, betaalbare, hulp daar waar nodig. Hulp met als inzet zelfstandigheid.
Duurzaamheid staat centraal in het beleid. Waarbij de mens, de leefomgeving en de opbrengsten
harmonieus gecombineerd worden.
Om dit te verwezenlijken hebben we een pro-actief bestuur nodig.

Dat is Samen Verder!

Dat is sociaal met aandacht voor iedereen.

Kies voor verandering!