Verkiezingsprogramma 2022-2026

Wij presenteren het verkiezingsprogramma van Samen Verder Beesel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In dit programma staan al onze plannen en ideeën hoe het beter kan voor alle inwoners van onze gemeente.

Onze gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven. Denk hierbij aan de woningbouw, de energie- en warmtetransitie, de klimaatopgaven, de sociale voorzieningen, de invoering van de omgevingswet.

Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en voor iedereen goede, gemakkelijk toegankelijke, zorg zijn de fundamenten waarop ons programma is gebouwd. Wij willen meer aandacht voor wijkgerichte activiteiten en maatregelen, waarbij veiligheid, mobiliteit, klimaatmaatregelen en vergroening hoofdthema’s zijn. Al deze thema’s willen wij samen met jou oppakken. Samen Verder Beesel is klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Wij gaan aan de slag, voor jou!

 

(opent in een nieuwe tab)