Over Samen Verder

Leden van D66, GroenLinks, PvdA en niet partij gebonden leden hebben zich verenigd in een nieuwe lokale politieke partij genaamd “Samen Verder Beesel”. Samen Verder Beesel behartigt de belangen van en voor de inwoners van Beesel, Reuver en Offenbeek.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werkt Samen Verder Beesel aan een krachtig verkiezingsprogramma dat er op gericht is dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen in deze mooie gemeente. Thema’s als een vitale en ondernemende samenleving, wonen en recreëren in een veilige, duurzame en groene omgeving zullen in ieder geval de boventoon voeren.

Door de krachten van de drie partijen te bundelen, transparantie van bestuur en middelen te waarborgen, de burger voortdurend te betrekken en door open te staan voor nieuwe ideeën werkt Samen Verder Beesel aan een gezonde toekomst voor de zelfstandige gemeente Beesel.