Jos Willemsen

Wie ben je?
Ik ben Jos Willemsen, 61 jaar. 40 Jaar getrouwd met Ria. We hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. We wonen 38 jaar in oppe Ruiver.
Ik werk ruim 40 jaar bij Dings Kartonnages in Tegelen, ben lid van het managementteam en verantwoordelijk voor de verkoop.
Ik ben geboren en getogen in Belfeld. Ons gezin bestond uit zes kinderen waarvan ik de jongste ben. Politiek was in ons gezin vaak onderwerp van gesprek. We zijn met progressieve waarden en normen groot gebracht. Iedereen moet mee kunnen doen. Gelijke kansen voor iedereen en dat was (ook) in mijn jonge jaren zeker geen vanzelfsprekendheid.

Waar word je blij van?
Samen iets voor elkaar krijgen. Iets betekenen voor iemand die een hand in de rug nodig heeft. Samen zijn met familie en vrienden.  Met onze kleinkinderen kletsen en dingen ondernemen.

Waar word je niet blij van?
Ego├»sme. Verspilling. Achterkamertjespolitiek. 

Waar kunnen wij jou van kennen?
Van de jaren dat ik voetbalde en jeugdcoach was bij VV Reuver. Van de jaren dat onze kinderen op de OJBS de Triolier zaten en ik lid van de medezeggenschapsraad was. Van de vele bezoeken aan de terrassen.

Luisteren is meer dan aanhoren.