Campagne Kick-off Samen Verder

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseerde de kersverse politieke partij Samen Verder Beesel afgelopen woensdag haar campagne kick-off in Eetcafé Lucca. Tijdens deze kick-off werden onder andere het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gepresenteerd.
Het verkiezingsprogramma krijgt de naam “Kies voor verandering”. Een bewuste keuze, zo betoogt de nieuwe lijsttrekker Michele Urru.

“De maatschappij verandert in een snel temp en vraagt daarmee om een andere manier van besturen. De burger is nu duidelijk aan zet en het gemeentelijke apparaat moet meebewegen. Concreet betekent dit, meer ruimte voor burgerparticipatie en voortdurend de dialoog aangaan op basis van ‘common ground’. Dit vraagt om daadkracht en focus op resultaat en vooral meer openheid geven over zaken.” ‘Transparantie en openheid van bestuur’ krijgt om die reden niet voor niets een eigen hoofdstuk in het verkiezingsprogramma. Andere thema’s die in het programma de revue passeren zijn, groen en duurzaamheid, zorg, veiligheid en verbinden.

Met de kick-off in Eetcafé Lucca is de verkiezingscampagne voor Samen Verder officieel van start gegaan. “We hebben de afgelopen maanden veel mensen gesproken, zowel tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma als tijdens de verschillende thema-avonden die we georganiseerd hebben. Het verkiezingsprogramma is daarmee een product van ons allemaal. Hoewel de campagnetijd die we vanaf vandaag ingaan ontzettend belangrijk is, begint het voor ons pas echt na 21 maart. Dan zijn we pas echt in staat om te veranderen.”, aldus een gemotiveerde lijsttrekker.

Eetcafé Lucca zal tot de gemeenteraadsverkiezingen dienen als campagnelokaal voor Samen Verder Beesel. Iedere woensdagavond is het lokaal open voor het grote publiek. Samen Verder Beesel wil op deze manier inwoners van de gemeente Beesel de mogelijkheid geven om vragen te stellen over het verkiezingsprogramma of een gesprek aan te gaan met een van de kandidaten die op de lijst staan.