Van het gas af, tja…. maar hoe?

Op woensdag 22 oktober was de tweede thema-avond over duurzaamheid, georganiseerd door Samen Verder Beesel. Een avond die vooral een heel praktische insteek kende. Hoe moeten we verder met onze woning? We moeten uiteindelijk van het gas af maar hoe?

De eerste spreker, Ton Meijering, voorzitter van De Groene Vogel gaf informatie over wat de Groene Vogel voor huiseigenaren kan betekenen. En dat is heel wat. Een warmtescan van je huis zodat je ziet waar de warmtelekken zitten, advies over zonnepanelen, spouwmuurinspectie of een totale inventarisatie van alle mogelijkheden. De kosten variëren € 15 tot € 75. Er wordt altijd gestart met een gratis intakegesprek. Het was een mooi verhaal over hoe een kleine groep enthousiaste vrijwilligers zich voor ons allemaal inzet.

De tweede spreker was Twan van Hagen, adviseur duurzaamheid, landschapsarchitect  en initiatiefnemer (en prijswinnaar) van diverse duurzaamheidsprojecten. De klimaatproblemen zijn groot en die kun je als individu niet in je eentje oplossen. Twan houdt het liever dichter bij huis. Zijn motto: “Think local, act local”.

Op bevlogen en speelse wijze nam hij zijn publiek mee in de problematiek en het woud van alle duurzaamheidsmaatregelen om vervolgens te eindigen bij zijn eigen huis. Twan vertelde hoe hij de verduurzaming van zijn huis heeft aangepakt. De dilemma’s waar hij voor stond, de keuzes die hij gemaakt heeft en de resultaten die hij heeft geboekt. Twan is al sinds 2002 bezig met zijn woning. Zijn advies: maak een plan en voer dat gefaseerd uit. Wachten heeft niet zoveel zin. Subsidies zullen eerder minder dan meer worden en ja, de ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart door. Maar belangrijker er is ook al heel veel wèl beschikbaar. Er waren veel vragen uit het publiek, vooral ook veel kritische vragen.

Tot slot wist Frans van Gassel met enkele stellingen de discussie op gang te brengen. Aan de hand van de stellingen is er heel wat opgehaald waar we als Samen Verder Beesel weer mee verder kunnen. Vooral de beide raadsleden hebben goede input gekregen voor de algemene beschouwingen op 7 november.

Houd onze website en publicaties in de gaten want er komt zeker een vervolg.