Lokale democratie, zo werkt het….

Thema-bijeenkomsten: Lokale democratie, zo werkt het……

U bent van harte welkom:
Zaterdag 9 september (10.00 uur – 12.00 uur – Zalencentrum de Schakel)
Zaterdag 16 september (10.00 uur -12.00 uur – Zalencentrum de Schakel)

Nog ruim 7 maanden en dan gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De (lokale) partijen zijn druk bezig met het samenstellen van kandidatenlijsten en het schrijven van de verkiezingsprogramma’s.
Het is daarbij belangrijk om de burger te enthousiasmeren voor de lokale politiek. De lokale politiek staat immers het dichtst bij de burger. Meer en meer verantwoordelijkheden worden vanuit Den Haag naar de lokale besturen doorgeschoven.
Het is van groot belang dat de burger weet hoe de lokale democratie werkt. Hoe komen besluiten tot stand? Wat is de rol van de gemeenteraad? Wat zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de burgemeester en de wethouders? Kan de burger inspraak hebben op besluitvormingen?
Om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen organiseert de lokale politieke partij Samen Verder Beesel twee thema-bijeenkomsten op zaterdag 9 en 16 september, met als titel “hoe werkt de lokale democratie / politiek?”.
Op maandag 25 september is er ook nog de mogelijkheid om een vergadering van de gemeenteraad van Beesel te bezoeken. Vooraf wordt dan de agenda besproken en uitleg gegeven hoe een gemeenteraadsvergadering functioneert.
Jos Willemsen, voorzitter van Samen Verder Beesel, benadrukt dat de bijeenkomsten niet partijgebonden zijn. “Van welke partij je ook lid bent of op welke partij je ook wilt stemmen, het maakt voor deelname aan deze bijeenkomsten niets uit. Iedereen die interesse heeft in de lokale democratie is van harte welkom. In het kader van burgerparticipatie is het van onmiskenbaar belang dat burgers weten hoe de lokale politiek reilt en zeilt”.
De bijeenkomsten worden geleid door de ervaren Venlose politica Marij Pollux. De bijeenkomsten zijn interactief dus de deelnemers hebben een grote inbreng met betrekking tot de inhoud.
Opgeven kan via de site van Samen Verder Beesel, www.samenverderbeesel.nl of stuur een e-mail naar info@samenverderbeesel.nl .

N.B. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.