Samen Verder buiten spel..

CDA, Beesel Lijst en VLP zullen ook de komende jaren weer samen de coalitie vormen. Samen Verder Beesel is willens en wetens buiten spel gezet door het CDA en de Beeselse Lijst. Dit is wat er is gebeurd:

Het CDA was als grootste partij aan zet om de onderhandelingen te starten. Ze hebben een verkenner ingezet waarmee in alle vertrouwelijkheid afzonderlijke gesprekken werden gevoerd. De vertrouwelijkheid werd diverse malen benadrukt door zowel het CDA als de verkenner zodat alle partijen alles open en eerlijk op tafel konden leggen. Voor de verkenner was dit belangrijk zodat zij  haar beeld kon vormen. De gespreksverslagen werden, zoals ook was afgesproken, alleen gedeeld met de betreffende partij. Bij de presentatie van de bevindingen van de verkenner heeft zij  uitsluitend haar bevindingen gedeeld. Samen Verder Beesel heeft tijdens deze presentatie aangegeven dat het verslag niet gedeeld zou worden omdat er in alle vertrouwelijkheid ook persoonlijke zaken besproken waren.

CDA en Beeselse Lijst hebben vervolgens de spelregels voor het vervolg van het proces bepaald. Dat hield in dat het vervolggesprek gevoerd zou worden aan de hand van de vertrouwelijke gespreksverslagen. En dat terwijl men op voorhand wist dat wij dit niet zouden delen. In onze ogen is Samen Verder zo willens en wetens buiten spel gezet. Door dit te eisen (en ja, dit woord werd gebruikt) werd al meteen een blokkade richting Samen Verder opgeworpen.

We werden nog wel uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 21 april j.l. Zoals gezegd, werd daarbij geëist dat we het gespreksverslag zouden overleggen. Het gesprek tussen CDA, Beeselse Lijst en Samen Verder Beesel heeft nog wel plaatsgevonden. Inhoudelijk wilden CDA en Beeselse Lijst echter niet praten zolang men ons gespreksverslag niet had. We hebben uitgelegd dat we alles aan tafel willen bespreken. Iedere poging van ons om een inhoudelijk gesprek te starten werd onderbroken met de eis om het verslag te delen. Er was geen ruimte om open en eerlijk al onze punten toe te lichten. Uiteindelijk werd door CDA en Beeselse Lijst aangegeven dat verder praten geen zin had.

Tot zover een beschrijving van de feiten. Het zal duidelijk zijn dat wij hier wel iets van vinden. We zijn uitermate teleurgesteld dat er geen ruimte was voor een inhoudelijk gesprek. Blijkbaar is een stuk papier belangrijker dan de inhoud. Wij geloven dat “afspraak is afspraak” de basis is voor vertrouwen. Als al meteen de eerste afspraak die gemaakt wordt niet wordt nageleefd, dan vragen wij ons af wat vertrouwen betekent voor de komende vier jaar. Wij geloven ook dat gelijkwaardigheid de basis is voor een goede samenwerking. Als de een iets eist van de ander, is er geen sprake meer van gelijkwaardigheid.

Wij zijn teleurgesteld in het CDA. We hebben de afgelopen periode het gevoel gehad dat het CDA met ons in een coalitie zou willen. Het CDA heeft namelijk voor de verkiezingen uitgesproken dat een coalitie met ons meer dan wenselijk was. Wij vinden het dan ook zeer teleurstellend dat het niet tot een inhoudelijk gesprek is gekomen doordat men een vervolgprocedure opstelt waarbij men al weet dat men een blokkade richting Samen Verder opwerpt.  

Verder zijn wij verbaasd dat het CDA verder wil met de Beeselse Lijst en de VLP terwijl hun wethouder de afgelopen jaren aan alle kanten werd bekritiseerd en te kijk werd gezet. We hebben geen vertrouwen in een coalitie die de afgelopen vier jaar niet tot samenwerking kon komen en, zoals wij het observeerden, elkaar zelfs de tent uit vocht. Door verder te gaan op dezelfde voet zien wij de zelfstandigheid van onze mooie gemeente in gevaar komen.

We vinden ook dat een duidelijke signaal van de kiezer genegeerd wordt. Samen Verder was de grootste stijger terwijl alle andere partijen fors stemmen verloren hebben. Het opkomstpercentage was dramatisch laag en dat zegt iets over het gebrek aan vertrouwen in de politiek. We zijn ervan overtuigd dat we het verschil konden maken. Een inhoudelijk gesprek met ons was op z’n minst op z’n plaats geweest.

Hoe gaan we verder? We zullen wederom oppositie voeren zoals jullie dat van ons gewend zijn. Wij zetten ons met hart en ziel in voor de gemeenschap. We zullen luisteren naar wat jullie bezighoudt en we zullen positief kritisch blijven. We omarmen wat goed is en proberen te veranderen wat niet goed is.