CDA, VLP, BL tegen noodmaatregelen Mariastraat

Het was een teleurstellende avond voor de bewoners van de Mariastraat. De coalitiepartijen CDA, VLP en Beeselse Lijst stemden tegen noodmaatregelen die de verkeersoverlast op de Mariastraat zouden verminderen. De motie met de noodmaatregelen werd door Samen Verder opgesteld omdat de problemen op de Mariastraat al te lang duren en de verkeersincidenten alleen maar toenemen. Vanuit de gemeente gebeurt er niets om de overlast te verminderen. Sterker nog, een recent rapport van Veilig Verkeer Nederland stelt dat de gemeente tegen de wet handelt bij de Mariastraat. Reden dus voor Samen Verder om noodmaatregelen voor te stellen. Noodmaatregelen die gelden totdat er eindelijk een definitieve oplossing is. De andere fracties stemden hier echter tegen. Zij willen wachten op het plan dat wethouder Roelofs beloofd heeft. Wat Samen Verder betreft zijn de bewoners van de Mariastraat niet geholpen met de belofte van een plan. Beloften en toezeggingen zijn er al eerder gedaan en daar is niets van terecht gekomen. Met beloften alleen verhoog je niet de veiligheid.

Opmerkelijk detail, bij de besluitvorming over het centrumplan Reuver is veel gesproken over de verkeerssituatie in het centrum. Samen Verder heeft destijds al voorgesteld om een gemeentebreed verkeersplan op te stellen aangezien er op meerdere wegen verkeersproblemen zijn. Dat werd door de andere partijen niet nodig gevonden want dat zou alleen maar vertragend werken.

Nu, vragen we om noodmaatregelen te treffen en moet gewacht worden op een gemeentebreed verkeersplan. Begrijpt u het nog? De coalitiepartijen  blinken uit in het nemen van verkeerde keuzes. Wat ons betreft moeten er nú maatregelen getroffen worden die duren totdat er een nieuw gemeentebreed verkeersplan is en ook is uitgevoerd.