Coalitie weigert openlijk debat

In de Wederikstraat worden woningen gebouwd voor urgent woningzoekenden die hier maximaal twee jaar mogen blijven wonen. De bewoners van de Wederikstraat hebben via een WOO-procedure alle stukken opgevraagd. Ook de raad heeft de stukken ontvangen. Wij, Samen Verder Beesel, hebben de stukken bestudeerd en constateren dat we wezenlijke informatie missen. Zijn niet alle stukken vrijgegeven of wordt iets verzwegen?

Om dit boven water te krijgen hebben we voor de raadsvergadering van januari een interpellatiedebat aangevraagd. Anders dan de naam doet vermoeden is dit niet echt een debat maar een middel om vragen te stellen, om informatie te krijgen. Een interpellatiedebat gaat door als minimaal drie raadsleden uit twee verschillende politieke partijen dit steunen. We hadden dus nog één raadslid van een andere partij nodig.

Waarom wilden we dit debat? In het voortraject werd de locatie Wederikstraat stellig afgewezen door het college vanwege de sociale problemen in die wijk. In mei 2022 werd toch besloten tot een verkenning Wederikstraat inclusief een onderzoek naar de sociale problematiek. Wat schetst onze verbazing? In alle verdere stukken werd hierover niet meer gerept. Het onderzoek ontbreekt, de resultaten ontbreken, de conclusies ontbreken. Heeft het onderzoek wel plaatsgevonden? Volgens Samen Verder Beesel voldoende reden dus om hier in alle openbaarheid vragen over te stellen.

De raadsleden van het CDA, VLP en de Beeselse Lijst vonden dit echter niet nodig. De uitleg van Samen Verder Beesel waarom dit debat noodzakelijk was, werd tijdens de vergadering al meteen onderbroken door de Beeselse Lijst. De Beeselse Lijst vond dat de uitleg te inhoudelijk was en vond bovendien dat het proces met betrekking tot woningen eerst afgerond moest worden. Nou, dan snap je het dus niet. De locatie Wederikstraat was al definitief dus die procedure is klaar. En ja, om het belang van het interpellatiedebat aan te geven, heeft Samen Verder Beesel het voorbeeld van het ontbrekende onderzoek genoemd. Ondanks dat Rian Janssen van Samen Verder Beesel aangaf dat dit voorbeeld bedoeld was om het belang van het debat aan te geven, werd ze even later het woord ontnomen door de burgemeester. De oproep aan de andere raadsleden om hun verantwoordelijkheid als gekozen vertegenwoordiger te nemen kon, daardoor niet meer gemaakt worden.

Conclusie: de kans om de aanvraag voor een interpellatiedebat te onderbouwen werd Samen Verder Beesel ontnomen. De vraag die blijft hangen is: wat weten we niet of mogen we niet weten? En de coalitie, die sluit zijn ogen en weigert een openlijk debat.

Dit is het artikel dat De Limburger hierover heeft geschreven: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240129_97195340