Terugblik PubQuiz voor Jong en Oud 2018

Waar of onwaar? Een giraffe heeft evenveel nekwervels als een mens…

Zomaar één van de vragen uit de PubQuiz voor Jong en Oud die vrijdag 19 oktober werd gehouden in The Rock Station Reuver.

Samen Verder Beesel kijkt met veel plezier terug op de avond. Een avond die zich liet kenmerken door gezelligheid, laagdrempeligheid en interessante dialogen over verschillende maatschappelijke en lokale thema’s. De deelnemers aan de PubQuiz voor Jong en Oud waren daarnaast tevens getuige van de allereerste activiteit georganiseerd door de jongerentak van Samen Verder Beesel. Niemand minder dan Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66), het jongste Kamerlid dat op dit moment in de Kamer vertegenwoordigd is, zorgde voor een soepel spelverloop en prikkelde deelnemers met zijn stellingen. Stellingen als “Het sociale leenstelsel is eigenlijk een asociaal leenstelsel”, “In Nederland is er sprake van kinderarmoede”, “Als het gaat om koop/huurwoningen dan denkt de gemeente Beesel meer aan ouderen dan aan jongeren” en bijvoorbeeld de stelling “Als ik buiten de provincie ben zeg ik met trots dat ik uit Beesel kom”, werden vóór iedere spelronde op een groot scherm geprojecteerd. De dialogen die hierop volgden zorgden voor interessante inzichten en stellingnamen vanuit zowel de jonge als de (ietwat) oudere deelnemers. Belangrijke input voor de aanwezige raadsleden van Samen Verder Beesel.

De jongeren van Samen Verder Beesel willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun aanwezigheid en kijken uit naar de volgende activiteit! Team 4, nogmaals gefeliciteerd met jullie welverdiende overwinning!

De antwoorden op de quizvragen zijn te downloaden via de volgende link: Antwoorden Quiz