Verduurzamen in Beesel: niet meer ‘waarom?’ maar ‘hoe?’!

Op woensdag 3 oktober werd de eerste thema-avond gehouden over duurzaamheid. Buiten leden van Samen Verder Beesel waren er enkele belangstellenden en vertegenwoordigers van de Groene Vogel, Joris Wekt Op en Woongoed 2000. Jammer was dat de wethouder duurzaamheid op het laatste moment moest afzeggen.

In de vorm van een rondetafelgesprek werd er met elkaar gesproken over de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan als we in 2030 energieneutraal willen zijn. Dit laatste is immers het  doel dat de gemeenteraad van Beesel heeft gesteld. De aanwezigen waren unaniem van mening dat de vraag naar het “waarom klimaatneutraal” niet meer aan de orde is, de focus ligt inmiddels op het “hoe” en “wanneer”. Twijfel was er of de gemeenteraad diezelfde focus heeft of toch nog met het “waarom” bezig is terwijl dit dus al een gepasseerd station is.

De gezamenlijke conclusie was dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn over welke oplossingen geschikt zijn om de doelstelling van 2030 te halen of om alle woningen van het aardgas af te krijgen. Of zoals Richard Ruiten het verwoordde:

“We weten wat niet moet, maar we weten nog niet hoe het wel moet”.

De conclusie was ook dat dit niet betekent dat we daarom maar moeten stilzitten. Als we willen dat iedereen mee gaat doen met de energietransitie dan betekent dit nu al stappen zetten naar bewustwording en draagvlak creëren. Dit kan door informatie op maat te geven. Informatie die aansluit bij de vragen die de woningeigenaar of woninggebruiker heeft.

“Wat kan ik nu al zelf doen, wat kost dit en wat levert dit op?”

De Groene Vogel en Joris Wekt Op zijn inmiddels belangrijke spelers op dit gebied in onze gemeente. Ook bij Woongoed 2000 staat duurzaamheid op de agenda. Ron Ligthart van Woongoed 2000 heeft uitgelegd waar de woningcorporatie met betrekking tot duurzaamheid mee bezig is. Ook daar ligt een grote opgave. Duidelijk werd op deze avond ook dat er veel expertise in onze gemeente aanwezig is maar dat hier (vooral door de gemeente) nog veel meer gebruik van gemaakt moet worden.

De beide aanwezige raadsleden van Samen Verder Beesel (Michele Urru en Rian Janssen) hebben inspiratie opgedaan en hebben veel informatie opgehaald die zij in hun raadswerk niet alleen kunnen maar ook zullen gebruiken.

Het was mooi te zien hoe met name de Groene Vogel en Woongoed 2000 met elkaar in gesprek gingen en toenadering zochten. Wie weet bloeit er iets moois waar we met z’n allen de vruchten van kunnen plukken. Het was een avond die smaakt naar meer maar vooral ook roept om een vervolg. Dat vervolg gaat er zeker komen dus hopelijk tot dan!