College komt met voorstel n.a.v. vragen Samen Verder Beesel

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 heeft Samen Verder Beesel vragen gesteld over de hoogte van de egalisatievoorziening riolering. Kort gezegd gaat het om het volgende: om voor een langere periode de noodzakelijke investeringen te kunnen doen aan ons rioleringstelsel, heeft de gemeente een aparte voorziening, zeg maar spaarpot. Jaarlijks wordt een bedrag in deze spaarpot gestort zodat we ook in de toekomst de investeringen kunnen betalen. Wij betalen dit met z’n allen via de rioolheffing.

De gemeente heeft in beeld wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (Gemeentelijk Rioleringsplan). Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel er in de spaarpot moet zitten. Samen Verder Beesel heeft geconstateerd dat er in 2019 heel veel meer in de spaarpot zit dan nodig is volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Op onze vragen heeft het college aangegeven dit te onderzoeken. Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat onze constatering juist is. Het college heeft daarop aangegeven dat zij met een passend voorstel komt hoe ze dit overschot in deze spaarpot terug wil dringen. Samen Verder Beesel is tevreden over hoe dit is opgepakt en is benieuwd naar het voorstel.