Samen Verder Beesel op de bres voor ouderen.

CDA en VLP stemmen tegen.

Hoe fijn is het als je je oude dag in je vertrouwde omgeving kan en mag doorbrengen? Maar wat als dat niet meer kan? Als er dringend zorg nodig is, als het thuis niet meer gaat,  waar moet je dan naar toe? Wie kun je dan om hulp vragen over wat er allemaal moet en gaat  gebeuren? Natuurlijk is er voor onze ouderen wel zorg geregeld. Echter de weg ernaar toe gaat in veel gevallen over hobbels en wegversperringen.

Stel je voor: je bent 78 en je man heeft Alzheimer. Jij wilt met alle liefde je man blijven verzorgen. Zelf ben je pas 72 en je denkt het allemaal best aan te kunnen. Maar na enkele maanden van mantelzorg samen met je kinderen en je netwerk blijkt het toch allemaal te zwaar te worden. Je bent moe. En nu komt het erop aan dat je hulp krijgt. Maar je weet niet waar je moet beginnen, huisarts, GGZ, thuiszorg, gemeente? Wie moet je bellen en wat moet je doen? Uiteindelijk word je geholpen door iemand uit je netwerk. Na 8 uur bellen met allerlei instanties is er dan eindelijk hulp aan de horizon te zien. Zonder de hulp van anderen had je het zelf niet voor elkaar gekregen. Dit is een voorbeeld uit de praktijk!

We hebben in de gemeente Beesel een Samenlevingsloket waar je met hulpvragen terecht kunt. Maar we zien dat dit voor ouderen niet voldoende werkt. De ouderen lopen aan tegen een slechte bereikbaarheid van het Samenlevingsloket. Het Samenlevingsloket is 1,5 uur per dag bemenst. Daarnaast zijn er de lange wachttijden om tot een eerste keukentafelgesprek te komen, om nog maar niet te spreken over de digitale formulieren.

Daarom heeft Samen Verder Beesel in de begrotingsbehandeling van 7 november j.l. een motie ingediend. We zien namelijk dat er steeds meer ouderen bijkomen en bovendien worden we met z’n allen steeds ouder. Het gaat ons allemaal aan.  En het raakt ons allemaal.

Samen Verder Beesel wil dat er een Ouderenloket komt. Eén centrale plek waar ouderen met hun wie-wat-waarvragen over zorg terecht kunnen en waar ze, indien nodig, begeleid worden naar de juiste zorg toe.

Volgens CDA en VLP voorziet het bestaande samenlevingsloket/WMO-loket hierin. Samen Verder Beesel heeft echter talloze voorbeelden dat dit loket voor de ouderen niet naar behoren functioneert. De wethouder gaf aan dat het Samenlevingsloket geëvalueerd en eventueel bijgesteld gaat worden. Maar dat kost tijd. Onze ouderen kunnen hier niet op wachten!  Er moet nu iets gebeuren.

Doordat CDA en VLP tegen de motie van Samen Verder Beesel hebben gestemd, komt er dus geen ouderenloket.  Samen Verder Beesel vindt het jammer dat de discussie over het ouderenloket niet is gevoerd. Het gaat ons immers allemaal aan. Desalniettemin was er tot onze grote spijt geen debat. De overige partijen vinden het blijkbaar zinvoller om te discussiëren over een mogelijke fietsenstalling in het “Wilskrachtpand” aan de Rijksweg.