CDA en VLP maken een draai van 180 graden.

Maar onze strijd voor Meerlebroek gaat door!

De raadsvergadering van 27 januari kende een opmerkelijk verloop.
Aanvankelijk waren zowel de VLP als ook het CDA tegen windmolens in Meerlebroek. Het  NEE van Samen Verder Beesel werd in eerste aanleg door beide partijen omarmd. Echter na overleg achter gesloten deuren steunden zowel het CDA als ook de VLP het college voorstel en gaven beide partijen aan geen tegenstander meer te zijn van plaatsing van windmolens in ons prachtige natuurgebied Meerlebroek.

Onze inspanningen om plaatsing te voorkomen gaan door!!!!

Een kort verslag.
In het weekend van 25 januari 2020 is Samen Verder Beesel de straat opgegaan om duidelijk te maken dat wij tegen windmolens zijn in natuur- en landbouwgebied Meerlebroek. De vele positieve reacties gaven aan dat wij een overgrote groep vertegenwoordigen. Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de steun en jullie laten weten hoe het verder gegaan is.

Maandag 27 januari werd het raadsvoorstel behandeld waarin Meerlebroek als zoekgebied werd aangewezen voor windmolens. Samen Verder Beesel heeft tijdens de vergadering een amendement (zeg maar een wijziging van het raadsvoorstel) ingebracht. Het voorstel in het amendement was: geen windmolens in Meerlebroek en inzetten op zonnepanelen langs de A73 en meedoen met regionale projecten.

Tijdens de eerste termijn gaf de VLP aan dat het amendement van Samen Verder Beesel niet ver genoeg ging want zij vonden dat ook zonnevelden niet passen in Meerlebroek. Het CDA had vooral moeite met het feit dat niet duidelijk is hoeveel bruikbare oppervlakte er voor windmolens is. De Beeselse Lijst was van mening dat het inkopen van energie duur is. Blijkbaar is hun niet duidelijk dat meedoen met een project in een andere gemeente niet hetzelfde is als energie inkopen.

Nadat iedere fractie aan de beurt was geweest werd de vergadering een aantal keren geschorst. Tijdens een van de schorsingen zijn Samen Verder Beesel, CDA en VLP samen gaan zitten om te bespreken of het amendement van Samen Verder Beesel gezamenlijk ingediend kon worden. Er werden nog enkele puntjes aan toegevoegd waarna alle drie de partijen instemden met het gezamenlijk indienen van het amendement. “Kat in het bakkie”, zou je zeggen. Geen windmolens in Meerlebroek….niet dus.

Terwijl de raadsleden terugliepen naar de burgerzaal, werden de woordvoerders van CDA en VLP apart genomen door wethouder Roelofs. Enige tijd later riepen beide woordvoerders de raadsleden van Samen Verder Beesel bij zich om hen erover te informeren dat CDA en VLP toch niet met het amendement konden instemmen; de wethouder had hen blijkbaar uitgelegd dat het onderzoek naar windmolens in Meerlebroek sober en doelmatig zou zijn. Bedragen had hij daarbij niet genoemd. Ook zou het onderzoek pas uitgevoerd worden nadat de Regionale Energie Strategie zou zijn vastgesteld.

Een draai van 180 graden! De verbazing bij Samen Verder Beesel was groot en aan de reacties van diverse raadsleden van CDA en VLP te zien, gold dat niet alleen voor Samen Verder Beesel. Samen Verder Beesel is van mening dat instemmen met een onderzoek naar windmolens in Meerlebroek in principe betekent dat je akkoord gaat met windmolens in Meerlebroek. Dus: CDA en VLP zouden het aangepaste amendement van Samen Verder Beesel waarin staat dat er géén windmolens in Meerlebroek komen, mee indienen. Bij het vervolg van de vergadering hebben zij zich hiervan teruggetrokken en tégen het amendement van Samen Verder Beesel gestemd.

Opmerkelijk was ook de toelichting van de VLP. De VLP gaf aan dat zij in de toelichting van de wethouder hun woorden van de eerste termijn terug hoorden. Heel apart, want zij waren juist heel stellig over überhaupt geen energieopwekking in Meerlebroek. Misschien moeten ze toch nog eens naar de geluidsopname van de vergadering luisteren (Link, de geluidsfragmenten staan bij agendapunt 8 ).

Uiteindelijk is het amendement van Samen Verder Beesel met dertien stemmen tegen,  weggestemd. Heel erg jammer, omdat er in eerste instantie met drie partijen overeenstemming was over het amendement: geen windmolens in Meerlebroek. Voor Samen Verder Beesel een teleurstelling, voor de natuur een nederlaag. Het was bovendien netjes geweest als men Samen Verder Beesel bij het overleg met de wethouder had gevraagd. Iedereen moet vooral zelf maar beoordelen wat men van deze gang van zaken vindt. Bij Samen Verder blijven echter de woorden “achterkamertjespolitiek” en “onbetrouwbaar” hangen.

Hoe nu verder? Wij blijven doorgaan met onze strijd tegen windmolens in Meerlebroek. Die is wat ons betreft nog lang niet gestreden! Wij houden jullie op de hoogte. Wij blijven ook zelf onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om over te gaan op duurzame energie. Wij lopen niet weg voor de energieopgave die we hebben, maar we willen vooral verstandige keuzes maken en geen overhaaste beslissingen nemen. Wil je meedoen? Laat het ons weten.

Voor meer informatie over ons standpunt over Meerlebroek, zie ook het artikel: “Plan windpark Beesel op de lange baan. Was het maar waar!”.

Meerlebroek