De gemeenteraad zet zichzelf aan de zijlijn.

Wat is er aan de hand?
Het college zorgt voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gemeenteraad stelt de kaders vast voor deze uitvoering. Samen Verder Beesel heeft de afgelopen maanden een aantal keren geconstateerd dat het college flexibel omgaat met deze kaders. Sterker nog, dat ervan afgeweken wordt, staat genoemd in een van de vergaderstukken van het college. Samen Verder Beesel vindt dit een ongelooflijk slechte zaak! Sterker nog, dit kan en mag niet.

Hoe zou het dan moeten?
De gemeenteraad heeft een kaderstellende taak en het college moet zich te houden aan deze kaders. Binnen de kaders mag het college zelfstandig beslissingen nemen. Volgens Samen Verder Beesel mag het college alleen met toestemming van de raad afwijken van de kaders.

De motie.
Samen Verder Beesel heeft in de raadsvergadering van 26 oktober 2020 over deze kwestie een motie ingediend. In de motie roept Samen Verder Beesel het college op om zich aan de kaders te houden. Logisch toch? En niets mis mee zou je zeggen!

Maar wat schetst onze verbazing: alle overige fracties stemden tegen! Door hier tegen te zijn, geven  CDA, VLP en Beeselse Lijst in feite aan dat ze er geen problemen mee hebben als het college afwijkt van de kaders. Want waarom zou men anders tegen stemmen? Het is voltrekt onduidelijk waarom ze tegen zijn. De reacties van CDA, VLP en Beeselse Lijst beperkten zich slechts tot de door Samen Verder Beesel aangehaalde voorbeelden. “Wat speelt hier?” kun je je afvragen…. Is dit omdat wij een oppositie partij zijn? Is dit hoe de andere fracties politiek willen bedrijven? Ronduit bedroevend dat ze tegen een dergelijke motie stemmen.

Wat wil Samen Verder Beesel?
Samen Verder Beesel wil een college dat zich houdt aan de afgesproken kaders en streeft naar een raad die in openheid politiek bedrijft en ook de controlerende taak goed uitvoert. Samen Verder Beesel is een voorstander van samenwerken met andere partijen maar daarvoor moet je wel op z’n minst met twee zijn.

Neem voor meer informatie contact op met de raadsleden van SVB
Michele Urru: michele.urru@beesel.nl
Rian Janssen: rian.janssen@beesel.nl