Belastingverhoging? Wij komen op voor uw belangen!

Op 11 november heeft de gemeenteraad vergaderd over de begroting 2022. In een marathonzitting gaven alle raadsfracties hun beschouwing over de begroting. Het belangrijkste punt voor Samen Verder was dat het college voorstelt om de OZB, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing te verhogen. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2022 daardoor 16% meer belasting, oftewel € 104,10! Samen Verder vindt dit onnodig en onacceptabel. Vooral omdat de inwoner moet dokken om de spaarrekening van de gemeente te vullen!

Met de voorstellen van Samen Verder is de verhoging € 60,43 in plaats van € 104.10. Het is een financieel technisch verhaal maar eenvoudig gezegd is het volgende aan de hand:

Een gedeelte van deze belastingverhoging gaat naar de reserve (zeg maar naar de spaarrekening). Daardoor bedraagt de reserve meer dan € 8,8 miljoen. Deze reserve is nodig om incidentele kosten of om een eventueel verlies over 2021 op te vangen. De extra OZB-verhoging die het college voorstelt, draagt maar € 238.000 bij aan deze reserve.  Dit is een schijntje op een bedrag van meer dan 8,8 miljoen maar een forse lastenverzwaring voor onze inwoners. Investeringen zoals de nieuwe school in Beesel worden niet uit deze reserve betaald. Bedenk ook dat er nog inkomsten verwacht worden van het Rijk en uit subsidies, inkomsten waar in deze begroting geen rekening mee is gehouden.

Bij de afvalstoffenheffing is iets soortgelijks aan de hand. Het college wil de afvalreserve aanvullen met € 153.000. Het voorstel van Samen Verder is om deze reserve over een periode van drie jaar aan te vullen. Dus in 2022 € 50.000 waardoor de reserve € 112.000 wordt. Dit is 10% van de totale afvalkosten dus meer dan genoeg om schommelingen in de afvalkosten op te vangen.

Ons voorstel om de extra toevoeging aan de reserve te schrappen zodat de extra OZB-verhoging niet nodig is, werd overgenomen door de VLP. Ons gezamenlijke voorstel werd echter niet overgenomen door CDA en Beeselse Lijst. Ons voorstel om de verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken tot € 25 in plaats van € 42 werd door VLP, CDA en Beeselse Lijst niet overgenomen. Heel jammer want u als inwoner wordt hier de dupe van.

Samen Verder wil net als de andere raadsfracties een robuuste begroting die bestand is tegen tegenvallers en die een solide basis is voor de toekomst. Met deze begroting eindigen we maar liefst € 350.000 in de plus. Samen Verder wil dan ook niet dat u  de rekening krijgt voor extra spaargeld dat niet nodig is. Samen Verder heeft dan ook tegen de begroting 2022 gestemd. Wij blijven opkomen voor uw belangen!

Klik hier om de volledige tekst te lezen van de eerste termijn van de algemene beschouwingen van Samen Verder.

Klik hier om de vergadering terug te kijken.