Samen Verder tegen belastingverhogingen!

In de raadsvergadering van december stonden de tarieven voor de diverse belastingen 2022 op de agenda. Opvallend waren de forse stijgingen van de Onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de afvalstoffenheffing. Voorgesteld werd om de OZB met 7% extra te verhoging. Een verhoging die volgens Samen Verder volstrekt onnodig is. De extra opbrengst wordt niet gebruikt om kosten binnen de begroting te dekken maar om de reserve te spekken en die is inmiddels meer dan 7 miljoen euro. De reserve wordt niet gebruikt voor investeringen zoals bijvoorbeeld de nieuwe school in Beesel maar is alleen voor het betalen van incidentele extra kosten. Wat ons betreft hoeft u niet te dokken voor dit extra spaargeld! Vooral ook omdat er geen rekening is gehouden met te verwachte extra inkomsten uit subsidies en rijksgelden. Nu de inflatie torenhoog is en de energie- en benzineprijzen de pan uit rijzen, is deze verhoging onwenselijk, onbegrijpelijk, onnodig en onverstandig. Samen Verder en de VLP hebben voorgesteld om deze verhoging te schrappen maar daar waren het CDA en de Beeselse Lijst op tegen.

Ook bij de afvalstoffenheffing werd een verhoging voorgesteld waarvan ook een gedeelte voor de reserve bedoeld is. Wat Samen Verder is het niet verkeerd om deze afvalreserve aan te vullen maar dat kan ook gespreid over meerdere jaren. Het voorstel van Samen Verder om de afvalstoffenheffing met € 25 te verhogen in plaats van met € 42 werd door VLP, CDA en Beeselse Lijst verworpen.

Voor een gemiddeld huishouden stijgen de belastingen in 2022 met € 104,10. Als de voorstellen van Samen Verder gevolgd waren, was de verhoging beperkt gebleven tot € 60,43!