Niet alleen het CDA, ook de inwoners van de gemeente Beesel voelen zich door de VLP en de Beeselse Lijst buitenspel gezet en zijn een petitie gestart.

Op verzoek van het CDA en Samen Verder Beesel vond gisteravond een openbare raadsbijeenkomst plaats waar de VLP en de Beeselse lijst om opheldering werd gevraagd over het verloop van het formatieproces. Het verloop van het proces en de wijze waarop door de formateurs is gehandeld, riep niet alleen bij de overige fracties, maar ook bij de inwoners van de gemeente Beesel veel vragen op. De eerdere oproep van Samen Verder Beesel aan de VLP en de Beeselse lijst om volledige transparantie te geven en alsnog op zoek te gaan naar de verbinding werd helaas niet beantwoord. In een overvolle burgerzaal liepen de emoties gisteren hoog op, met name na het verzoek van de VLP-formateur aan de aanwezige inwoners van de gemeente Beesel om zich niet in het debat te mengen.

Samen Verder Beesel betreurt de huidige gang van zaken maar maakt zich tegelijkertijd ook sterk voor een positieve en verbindende benadering richting de VLP en de Beeselse Lijst. Als kleine en zelfstandige gemeente is het noodzakelijk dat er naar elkaar wordt geluisterd, maar zeker ook naar de burger.

De ultieme handreiking van het CDA en Samen Verder Beesel om een raadsbrede coalitie alsnog te verkennen, werd door de VLP en de Beeselse Lijst direct van de hand gedaan. De handreiking wordt door de burger in ieder geval aangegrepen en gesteund middels een petitie. Raadsbreed lijkt nu bijna dorpsbreed te worden gedragen. Samen Verder Beesel steunt deze petitie en roept u dan ook op deze petitie te ondertekenen via de volgende link:

https://www.petities24.com/gewoon_samen_een_brede_coalitie_voor_de_gemeente_beesel#sign

N.B. De [geluidsopnames] van deze vergadering zijn inmiddels terug te luisteren via de website van de gemeente Beesel.  De opnameapparatuur in de burgerzaal registreert uitsluitend geluid via de discussie-installatie. Geluiden uit de zaal worden niet of nauwelijks geregistreerd.

N.B. (2) Bericht van de initiatiefnemer: “Vrijdag 25-05-2018, vanaf 13.30u, kunt u uw handtekening schriftelijk indienen op de markt in Reuver”.