Reactie op de open brief van VLP en Beeselse Lijst

Zaterdag 26 mei publiceerde de VLP, namens VLP en Beeselse Lijst, een open brief. In het onderstaande artikel willen we als Samen Verder Beesel enkele opmerkelijke zaken belichten.

Een citaat uit hun brief. “We stippelen de koers van de gemeente in de komende vier jaar nadrukkelijk samen met u uit, Burgerinitiatieven krijgen volop ruimte en we gaan structureel het overleg met elkaar aan over de voortgang van hopelijk vele projecten die we vanuit de inwoners krijgen aangereikt. En tijdens dat overleg zullen we uiteraard verantwoording afleggen over de afspraken die we samen maken.”

Dat zijn mooie woorden die VLP en Beeselse Lijst gebruiken, maar laten we eens kijken naar de feiten. In een afzonderlijk formatiegesprek hebben alle partijen hun zienswijze kenbaar kunnen maken aan de VLP-formateurs. Van overleg was echter geen sprake. Ook de toegezegde terugkoppeling ontbrak. Tijdens de ingelaste raadsvergadering op 23 mei heeft de VLP een verklaring afgegeven over het door de VLP gevoerde formatieproces. Opmerkelijk was in het debat dat volgde, de constatering dat de Beeselse Lijst een telefoontje kreeg met de mededeling dat ze meedoen aan de coalitie. Je zou verwachten dat de Beeselse Lijst daar toch ook zelf iets van moet vinden en dat een dergelijk belangrijk onderwerp in gezamenlijk overleg gebeurt.

Aan het eind van de raadsvergadering werd door enkele toeschouwers aangegeven dat men graag gebruik wilde maken van de aangekondigde mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dit werd echter door beide VLP-voorzitters resoluut geweigerd. Bovenstaande feiten zijn geheel in tegenspraak met het aangehaalde citaat uit de open brief. Samen Verder Beesel vraagt zich dan ook oprecht af hoe wij er nu nog op kunnen vertrouwen dat VLP en Beeselse Lijst ook doen wat ze zeggen. We zijn heel benieuwd hoe VLP en Beesel Lijst maandag 28 mei zullen omgaan met het burgerinitiatief van Geerthe Timmermans. Zal dit burgerinitiatief de ruimte krijgen?

Een citaat over de raadsbrede coalitie: “Waarom voelen wij niets voor zo’n raadsbrede coalitie? Zelfgenoegzaamheid en kleurloze compromissen liggen dan op de loer. Net als het risico dat we ons allemaal in slaap laten sussen omdat er geen enkele vorm van tegenspel meer is. We geven de voorkeur aan een positief, kritische oppositie die ons wakker houdt en met goede initiatieven uiteraard ook gewoon een bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze gemeente,”

“ ..omdat er geen enkele vorm van tegenspel is.”

Als dit een van de argumenten is tegen een raadsbrede coalitie, dan begrijpen VLP en Beeselse Lijst niet wat dualisme is. In het kort, dualisme is in 2002 ingevoerd om de politiek transparanter te maken en achterkamertjespolitiek tegen te gaan. Vanaf de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur maken wethouders geen deel meer uit van de raad. Het college voert uit en de raad controleert. In het duaal stelsel zijn deze twee zaken strikt gescheiden.

Samen Verder Beesel concludeert dat de VLP en Beeselse Lijst blijkbaar van mening zijn dat de coalitiepartijen meebesturen en dat zij dus geen tegenspel hoeven te bieden of zullen bieden aan datgene wat aan de raad wordt voorgelegd. Zij vinden blijkbaar dat dit aan de oppositie is. Uit de Wet dualisering gemeentebestuur volgt dat de raad het college controleert. Dat geldt voor de hele raad en niet alleen voor de oppositiepartijen. Het gaat daarbij niet alleen om het voor of tegen stemmen, het gaat juist vooral ook om die kritische blik die je als hele raad moet hebben. Dat er geen enkele vorm van tegenspel is in een raadsbrede coalitie is dus niet waar.

Opmerkelijk is verder dat VLP en Beeselse Lijst blijkbaar oppositiepartijen nodig hebben om te voorkomen dat ze zelfgenoegzaam worden en zich “in slaap laten sussen”. Samen Verder Beesel vraagt zich af of deze partijen zelf niet kritisch genoeg kunnen zijn. En wat betreft de kleurloze compromissen: wat is daar mis mee? Het belangrijkste is volgens Samen Verder Beesel dat besluiten genomen worden die in het belang zijn van onze gemeente. Kleurloos of niet kleurloos is daarbij niet leidend.

Nog een citaat: “Transparantie en openheid vormen in ons denken en ons doen de belangrijkste leidraad in de komende vier jaar.”

Zoals blijkt uit de al eerder aangehaalde feiten over het VLP-formatieproces heeft het de afgelopen weken ontbroken aan transparantie en openheid. Een ander voorbeeld hiervan is dat er geen verslaglegging is geweest van de VLP-formatiegesprekken. Als de afgelopen periode representatief is voor de wijze waarop de VLP invulling geeft aan transparantie en openheid, dan zien wij de komende vier jaar duister in. Wij vragen ons af of dit is wat de kiezers van VLP en Beeselse Lijst bedoeld hebben met hun stem.

Samen Verder Beesel zal in elk geval de komende jaren op een positieve, constructieve wijze kritisch zijn op de uitvoering van het coalitieprogramma, net zoals wij ook kritisch zijn op de open brief van VLP en Beeselse Lijst.  Wij staan in elk geval voor transparantie, openheid maar ook verbinding. Wij zullen iedereen die dit wil, blijven informeren op de wijze waarop we dit de afgelopen periode hebben gedaan. Blijf ons volgen op Facebook, bezoek onze website en ga vooral met ons in gesprek. Ben kritisch naar ons toe zoals wij ook kritisch naar anderen zijn.