Opdracht is duidelijk: “Doe het samen!”

Samen Verder Beesel is verheugd en opgelucht dat de gemeenteraad op maandag 28 mei heeft geluisterd naar de krachtige boodschap van haar inwoners. De opdracht van de inwoners is duidelijk: “Doe het samen”. Op voorstel van de vier raadsfracties gaat een onafhankelijke verkenner de mogelijkheid van een raadsbrede coalitie onderzoeken. Samen Verder Beesel ziet dit als een duidelijke opdracht van de inwoners en zal hier zeer serieus mee omgaan. Samen Verder Beesel gaat met een open houding deze nieuwe fase in. We zullen de verbinding blijven zoeken, we blijven met iedereen in gesprek en zullen zeker niemand uitsluiten. Wij houden voor ogen dat wij moeten handelen in het belang van de gemeenschap. Samen Verder Beesel zal ook tijdens dit traject open en transparant communiceren en informeren. Waar een wil is, is een weg. Samen Verder Beesel is ervan overtuigd dat alle partijen willen toewerken naar de best mogelijke uitkomst voor de inwoners van de gemeente Beesel.