Tabula rasa; coalitie VLP/Beeselse Lijst behoort weer tot de laatste optie.

Tabula rasa is Latijn voor ‘schone lei, onbeschreven blad’. Met deze gedachte mag de nieuwe onafhankelijke verkenner, voorgedragen door burgemeester Petra Dassen, alle mogelijke opties verkennen voor een stabiele en breed gedragen coalitie voor de gemeente Beesel. Alle mogelijke varianten liggen om die reden weer op tafel en de verkiezingsuitslag zal wederom de basis zijn voor de volgorde waarin wordt gekeken naar een mogelijke coalitie. De raadsbrede variant, waarover de laatste weken veel te doen was, behoort tot een van de opties die als eerste zal worden verkend.

Nadat dhr. Reijnders (Beeselse Lijst) vorige week geen steun gaf aan de beoogde coalitie VLP, Beeselse Lijst, werd gisteren bekend dat hij per direct afstand neemt van zijn raadszetel. Tijdens de raadsbijeenkomst op 28 mei jl. gaf dhr. Reijnders te kennen dat hij de voorgestelde coalitie niet kon steunen. Reijnders gaf daarvoor een aantal argumenten waaronder de volgende: kijkende naar 1) de verkiezingsuitslag, 2) de manier waarop het formatieproces is verlopen, 3) luisterend naar de petitie van de inwoners en de open brief van de oud- wethouders om een raadsbrede coalitie te verkennen en 4) door zijn morele kompas te volgen, kon hij niet anders dan instemmen met het voorstel om een raadsbrede coalitie te verkennen en daarmee tegen de voorgestelde coalitie te stemmen.

Jacques Heijnen, voorman van de VLP, gaf in een interview aan Dagblad de Limburger aan open te staan voor een raadsbrede variant. De Beeselse Lijst heeft van meet af aan te kennen gegeven huiverig te zijn voor een dergelijke variant. De voornaamste reden die zij hiervoor geven, het ontbreken van een oppositie bij een raadsbrede coalitie, hebben wij eerder ontkracht door de Beeselse lijst erop te wijzen dat in 2004 het dualisme is ingevoerd. Uit de Wet dualisering gemeentebestuur volgt dat de raad het college controleert. Dat geldt voor de hele raad en niet alleen voor de oppositiepartijen. Om die reden is het ook van belang dat een raadsbrede coalitie op de juiste wijze wordt uitgelegd en verkend. Samen Verder Beesel is daarom ook blij dat een onafhankelijke en deskundige verkenner deze opdracht mag uitvoeren.

Zoals wij eerder in een bericht schreven; waar een wil is, is een weg. Samen Verder Beesel is ervan overtuigd dat alle partijen willen toewerken naar de best mogelijke uitkomst voor de inwoners van de gemeente Beesel.

Opties ter verkenning:

  • CDA, VLP, BL, SVB (raadsbrede variant)
  • CDA, VLP, SVB
  • CDA, BL, SVB
  • CDA, VLP, BL
  • CDA, VLP
  • VLP, BL, SVB
  • CDA, BL
  • VLP, BL.