Wij zijn er klaar voor!

De afgelopen weken zijn turbulent geweest. Er is veel gebeurd. Wij hebben ingestemd met het proces om de formatie uit de impasse te trekken en daar is de huidige coalitie uit voortgekomen. En ja, natuurlijk was het moment dat duidelijk werd dat Samen Verder Beesel geen bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt even bitter.

Samen Verder Beesel zal de afgelopen weken niet verder beschouwen maar we willen vooral vooruitkijken. Samen Verder Beesel zal de oppositierol met beide handen aangrijpen. Wij zijn er klaar voor!

Het kompas voor het nieuwe college is de ambitieagenda en daar hebben we al eerder volmondig “ja” tegen gezegd. Er zijn grote overeenkomsten met het programma van Samen Verder Beesel. Wij gaan ervan uit dat het college er samen de schouders onder zet om de ambities waar te maken. We zullen dit kritisch en op inhoud blijven volgen. Goede voorstellen zullen we steunen maar waar het nodig is zullen we voorstellen aanvullen of zullen we zelf met voorstellen komen. We vinden het belangrijk om met alle partijen in gesprek te blijven, constructief maar ook kritisch.

Samen Verder Beesel staat voor beleid dat leidt naar een mooie en zelfstandige toekomst voor de gemeente Beesel. Daarvoor zullen we luisteren naar de inwoners van de gemeente Beesel en zullen we verbindend en transparant blijven in ons doen en denken. We zullen u blijven informeren op de manier zoals u inmiddels van ons gewend bent, beschouwend en kritisch op de inhoud. Blijf ons volgen en blijf ook kritisch naar ons toe.

Er is veel werk aan de winkel maar wij zijn er klaar voor!