Waardevol Beesel. Als het maar niet Waardeloos Beesel wordt!

In de raadsvergadering van 26 april werd € 82.300 gevraagd voor het plan Waardevol Beesel. Dit plan moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afval niet meer op de afvalberg terecht komt maar een tweede leven krijgt. Een plan dat uitgevoerd wordt door vijf partners: de gemeente, Wijo, het Grescollege, Primula en het Repair Café. Een prima basisgedachte die we als Samen Verder volledig omarmen.

In aanloop naar de raadsvergadering hebben we met drie partners contact gehad en wat bleek? Er was slechts één gezamenlijke bijeenkomst geweest en het was nog lang niet duidelijk wat ieders rol zou zijn. Eén van de vijf partners gaf zelfs aan dat zij grote twijfels hadden of het überhaupt wel voor hen haalbaar was om mee te doen. Het probleem was vooral het gebrek aan overleg en het eenrichtingsverkeer van de gemeente. Hoezo partners?

Al met al is dit wat ons betreft geen basis om meer dan € 80.000 ter beschikking te stellen. We hebben voorgesteld om € 19.000 beschikbaar te stellen zodat gestart kan worden om overeenstemming te krijgen met alle partijen en om een gedegen plan uit te werken. Op basis van dit plan zou dan wat ons betreft de rest van het bedrag vrijgegeven kunnen worden. Zeker gezien de forse tekorten die de gemeente heeft, kunnen we beter wat zekerheden inbouwen. CDA, VLP en Beeselse Lijst vonden dit echter niet nodig, waardoor het volledig bedrag werd vrijgegeven. Dat vinden wij onbegrijpelijk maar vooral ook heel onverstandig.

Ondanks onze herhaaldelijke weerleggingen, bleef wethouder Roelofs volhouden dat er duidelijkheid is bij alle partners en dat zij volledig meegaan in het plan. Het is dan ook verwonderlijk dat hij zei: ”Ik wil Primula zeker binnen boord houden. Ik ga me er heel sterk voor maken om dat te doen.” O? Dus ze zijn toch niet definitief aan boord.….. We blijven  dit zeer kritisch volgen en hopen dat Waardevol Beesel niet uitmondt in Waardeloos Beesel.